Przechowywanie kół

Depozyt jest wygodną formą przechowywania, kół, jeśli nie ma możliwości składowania ich we własnych pomieszczeniach. Korzystają z nich zarówno klienci indywidualni, jak i kontrahenci, z którymi została podpisana umowa o świadczenie określonych usług. Przechowywane są nie tylko całe koła, ale także same opony czy kołpaki. Na depozyt wyodrębnia się osobne pomieszczenie. Jest ono dość wysokie i długie, aby można było przechowywać większą ilość powierzonej własności. W pomieszczeniu tym ustawia się regały, które następnie odpowiednio są numerowane w celu zachowania porządku oraz uniknięcia pomyłek. Dane te są wprowadzane do komputera. Gdy klient przyjeżdża, aby oddać koła do depozytu, najpierw sprawdza się czy jest wolne miejsce. Następną czynnością jest naklejenie na koła numeru rejestracyjnego pojazdu. Czynność ta daje dodatkową gwarancję uniknięcia pomyłki. Pracownik odnosi koła i umieszcza w wyznaczonej półce, a pracownik w biurze wprowadza informację, że w danym miejscu przechowywane są koła od pojazdu o danym numerze rejestracyjnym.Najnowsze komentarze
    Szukaj